Skogsmotiv

Skogsmotiv

Kritt, kull og rødt kritt.

Portrett/akt.

Rødt og hvitt kritt på tonet papir. Enkel skisse.