Mannen og ilden

Mannen og ilden. 

Etter foto av Tuv.