Sjømat

Sjømat, olje på lerret 35x40 cm kr kr 3485. inkl kunstnerskatt